CURSUS NUMEROLOGIE via de tarot

cursus numerologie

Numerologie is het interpreteren van energiepatronen door middel van getallen.

Wat is numerologie

Numerologie is de studie van de getallen en hun symbolische betekenis. De getallen in je leven zijn niet toevallig, ze zijn een onderdeel van je levensplan.
Ieder mens heeft een uniek getallenstelsel dat dienst doet als gids, zonder een dwingende controle uit te oefenen.
De numerologie is gebaseerd op berekeningen die uitgevoerd worden met de getallen van uw geboortedatum en met de cijfers die gelinkt zijn aan uw naam/namen, die u bij uw geboorte ontvangen heeft. Dit is gebaseerd op het geloof dat iemand niet zo maar toevallig op een bepaalde datum en met een bepaalde naam op de wereld is gekomen. Uit deze feiten kan men veel over karakter en levenslot halen.
Iedereen die zich met het occulte bezighoudt weet immers dat er geen toeval bestaat, maar zelfs indien u ervan overtuigd bent dat dit alles op toevalligheden berust, dan is er nog geen reden om aan te nemen dat deze feiten geen invloed op uw leven zou uitoefenen.

 • In deze cursus worden de symbolen van de getallen gelinkt aan de hoofdarcana van de Tarot. Alle resultaten worden dus herleid naar een getal dat gelijk is of kleiner dan 22.
 • In tegenstelling tot bijv. astrologie is er geen uitgebreide kennis nodig – hier volstaan enkele korte, eenvoudig berekeningen uit te voeren.
 • Er is helemaal geen voorkennis vereist, de tarotkaarten worden op een eenvoudige en duidelijke manier uitgelegd zodat die intuïtief kunnen geïnterpreteerd worden.

Wat biedt numerologie

Numerologie geeft ons de kans een beter inzicht in ons zelf te krijgen. Het laat ons toe te ontdekken wat onze aangeboren talenten en mogelijkheden zijn, waar onze beperkingen liggen, wat onze zwakke en sterke kanten zijn, wat onze levensopdracht is en hoe we die het beste kunnen uitvoeren, welke jobs voor ons geschikt zijn en welke lessen we in dit leven te leren hebben. We krijgen zicht op welke krachten ons beheersen, op welke vlakken we over de grootste krachten beschikken, over onze levenscycli , over de uitdagingen die het leven ons zal stellen, wat we elk jaar mogen verwachten en ten slotte over wat we het beste kunnen doen en wat we beter kunnen laten.

Wanneer toe te passen

Numerologie vertelt ons deze zaken niet enkel over onszelf, maar ook over de mensen rondom ons.
Een beter begrip over anderen en onszelf zal de onderlinge verstandhouding gunstig beïnvloeden.
Bijv. Ouders kunnen hun kinderen beter leren begrijpen en inzien waarom ze zo zijn en zo reageren.
Numerologie is ook een middel dat een groter begrip kan opbouwen bij geliefden.
De methode kan ook gehanteerd worden bij de keuze van een beroep,…
Verder kan numerologie ook heel nuttig zijn bij het kiezen van een naam;
of voor het berekenen van een goede dag (voor jezelf of om een bepaalde beslissing te nemen,
of een officiële akte af te sluiten, …)

numerologie

Voor wie geschikt ?

Iedereen kan de numerologie hanteren om zijn leven te verbeteren, op een hoger niveau te brengen en een betere verstandhouding met zichzelf en anderen te verwezenlijken. Zodra we weten door welke krachten we beheerst worden kunnen we daar rekening mee houden, ons in harmonie brengen met de vibratiemogelijkheden van onze getallen. We mogen ons niet laten terughouden door onze remmingen en beperkingen, de enige remmingen en beperkingen die we hebben zijn diegene die onze geest ons oplegt. U hebt het vermogen te zijn wie u wil zijn, om in dit leven te bereiken wat u zelf wil en de numerologie kan ons daarbij helpen om de juiste weg te kiezen.

Wat leer je in de cursus

 • betekenis van de karaktereigenschappen van de hoofdarcana van de tarot
 • uw geboortegetalkaart (uw karakter – cfr. Sterrenbeeld in astrologie)
 • uw constante (het doel van uw bestemming voor dit leven)
 • betekenis van de periodegetallen van de 22 hoofdarcana-kaarten van de tarot
 • uw jaargetal (uw thema’s voor het komende jaar)
 • uw levenscyclussen (tendensen die telkens 10 jaar duren)
 • uw generatieteken (gedurende welke cyclus zijn we geboren)
 • vergelijking van uw tendensen met die van je partner
 • uw naamgetalkaart (levenslessen)
 • verschillende afgeleide betekenissen aan de hand van uw naam
 • enkele specifieke berekeningen
numerologie
 • Module 1 : uitleg kaarten  volgens karakter + berekeningen geboortegetal via de geboortedatum: 3 lessen
 • Module 2 : uitleg kaarten volgens tijdsduur + berekeningen periodegetallen via de geboortedatum: 4 lessen
 • Module 3 : berekeningen via de namen en andere algemene toepassingen: 3 lessen

Datums

Roeselare

Termijn: 10 lessen
Wanneer: vrijdagvoormiddagen (10u – 12u)

Data: 11/9 – 18/9 – 25/9 – 2/10 – 9/10 – 16/10 – 23/10 – 30/10 – 6/11 – 13/11   2020

Adres: Au grand Café – Noordstraat 13 – 8800 Roeselare (dichtbij de markt)

*** Deze cursus wordt ook op verplaatsing gegeven vanaf 5 personen ***

Prijs: (syllabus inbegrepen) (zie ook algemene voorwaarden)

 • Module 1 : 75 euro: 3 lessen (+ 50€ waarborg)
 • Module 2 : 100 euro: 4 lessen
 • Module 3 : 75 euro: 3 lessen (- 50€ waarborg)

** Je krijgt 20% korting bij het opnieuw volgen van de cursus.**

 

0

Praktische info

Betaling: cash bij aanvang van elke module

Meebrengen: schrijfgerief

Factuur: Facturen kunnen enkel opgemaakt worden tijdens het kwartaal waarin de cursus gegeven wordt.
                Er worden geen facturen achteraf gemaakt omwille van administratieve redenen (zie ook algemene voorwaarden).

Ter info

 • Vous pouvez visiter mon site francophone pour une voyance, un soin ou un stage en français.
 • Mijn vrouw, Inge Masureel, geeft ook consulten en spirituele cursussen. Als je interesse hebt kan je een kijkje nemen op haar site.