Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Moet ik inschrijven voor een cursus of workshop?

Ja, we vragen om voor al onze activiteiten in te schrijven zodat we zicht hebben op het aantal personen dat zal aanwezig zijn. Zo kan de administratie en betaling bij de aanvang ook vlot verlopen waardoor we op tijd van start kunnen gaan met de les.

Hoe kan ik inschrijven voor een cursus?

Je bent definitief ingeschreven als je je naam, adres, telefoon en e-mail hebt doorgegeven. Je kan steeds inschrijven tot de dag vóór de start van de cursus (in uitzonderlijke gevallen kan je ook de dag zelf nog inschrijven, maar we vragen om dit zoveel mogelijk te vermijden).
Je ontvangt een bevestigingsmail voor elke cursus.

Betaling

 • Cursussen per dagdeel (ochtend/namiddag/avond):
  De cursus is een geheel bestaande uit een aantal lessen, maar om het voor iedereen toegankelijk te houden gebeurt de betaling per module.
  Een module kan 2, 3, 4 of 5 lessen zijn die gegroepeerd zijn.
  Door u in te schrijven engageert u zich om de VOLLEDIGE reeks te volgen en te betalen.
  De betaling gebeurt bij live cursussen cash per module, telkens bij aanvang van de eerste les.
  Bij online cursussen wordt per module op voorhand betaald via overschrijving, telkens vóór de aanvang van de eerste les.
 • Twee of meerdaagse cursussen:
  De betaling gebeurt cash bij de start van de eerste dag.
  Deze cursussen kunnen afzonderlijk per module gevolgd worden (voor sommige cursussen is er een bepaalde volgorde te volgen).

Waarborg

Bij aanvang van de cursussen per dagdeel wordt bij de eerste les een waarborg van 100€ gevraagd. Deze wordt in mindering gebracht bij de betaling van de laatste module.
Bij vroegtijdig afhaken zal de waarborg ingehouden worden van het nog resterend verschuldigd bedrag.

Speciale voorwaarden voor personen die de cursus opnieuw volgen

Personen die de cursus al gevolgd hebben moeten géén waarborg betalen.
Je kan inschrijven voor aparte modules, je hoeft niet de ganse cursus opnieuw te volgen.

Is het mogelijk om het lesgeld in termijnen te betalen?

In uitzonderlijke gevallen is dit mogelijk. Maar enkel indien dit op voorhand aangegeven is, is onderling overleg hierover mogelijk.

Kan ik een factuur krijgen ?

Ja, je kan een factuur aanvragen. Gelieve dit bij inschrijving te vermelden en de juiste gegevens (facturatie adres en BTW nummer) door te geven.
Facturen worden na betaling van het volledig bedrag opgemaakt en verstuurd.
Facturen worden enkel opgemaakt voor cursussen die in dat kwartaal gegeven zijn. Latere aanvragen kunnen niet meer verwerkt worden omwille van administratieve redenen.

Ik kan de eerste les van een cursus niet komen. Kan ik toch deelnemen?

Geen probleem, je kan deelnemen. We vragen om dit op voorhand te melden. We geven geen korting voor de gemiste les, omdat bij elke cursus een degelijke syllabus wordt gegeven én de les wordt opgenomen (als we verwittigd zijn). We vragen om het volledige cursusbedrag te betalen per overschrijving voor de start van de cursus of cash te betalen de eerste les dat jij kan aanwezig zijn.

Ik kan één of meerdere lessen niet komen.

Geen probleem. Bij elke cursus krijg je een degelijke schriftelijke cursus als naslagwerk voor thuis. En verwittig je ons dat je zal afwezig zijn, dan nemen wij de gemiste les(sen) op en sturen die op per mail of bezorgen je een link naar de opname, zodat je die thuis kan beluisteren. We geven geen korting voor de gemiste lessen, gezien je de informatie toch op andere manieren ontvangt.
Gezien je input bij kaartleggen van fundamenteel belang is voor de groep, wordt je kaartlegging niet besproken tijdens de les(sen) dat je afwezig bent.

Hoe kan ik gemiste lessen inhalen?

Als je niet aanwezig kan zijn in een les, gelieve ons op voorhand te verwittigen, dan nemen wij de les op. Wij sturen die op per mail of bezorgen je een link naar de opname. Zo kan je de les achteraf thuis beluisteren en bekijken en ben je mee voor de volgende les.

Strikte policy omtrent doorgestuurde lessen

De lessen, zowel de cursus als de projectie als de spraakopname, mogen onder geen enkel beding gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgestuurd of op om het even welke wijze verder verspreid worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van ons.

Is het mogelijk om een keer van lesdag te wisselen?

Als je bent ingeschreven voor een cursus op de ene locatie en je een keer verhinderd bent, dan kan je die les ook op een andere locatie volgen, als die in dezelfde periode gegeven wordt. Het is de bedoeling dat dit op voorhand gemeld wordt.

Annuleren

We vragen om je inschrijving goed te overwegen. Indien je je inschrijft is dit steeds definitief. Annuleren gebeurt schriftelijk, per post of via e-mail.

Cursussen die niet doorgaan

Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen wij beslissen om een cursus niet door te laten gaan.

Privacy

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij met je uitdrukkelijke toestemming.

De lessen kunnen opgenomen en offline aangeboden worden. Rekening houdend met de wetgeving rond het portretrecht, zijn er geen beelden van deelnemers op de opnames. Enkel de presentatie en de bespreking worden geregistreerd. Door akkoord te gaan met de voorwaarden stem je hiermee in.
 

Aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke, emotionele of mentale schade, ongevallen of bewustzijnsprocessen gedurende het verloop van de opleiding.

Ter info

 • Wil je een behandeling, dan is dit ook mogelijk.
 • Vous pouvez visiter mon site francophone pour une voyance, un soin ou un stage en français.
 • Mijn vrouw, Inge Masureel, geeft ook consulten en spirituele cursussen. Als je interesse hebt kan je een kijkje nemen op haar site.